Næringslivet i heile Nordfjord

Filosofien til In Via er at den beste arbeidstreninga er i det ordinære arbeidslivet. Det gjer at vi til jamt over har 50 til 60 personar (deltakarar) ute på arbeidsplassar rundt omkring i heile Nordfjord. Vi legg vekt på å etablere samarbeid med verksemder i deltakarane sine nærområde, både fordi det er lønnsamt for dykk og ein fordel for deltakaren.