NAV

Den viktigaste og største samarbeidspartnaren vår er NAV. Vi inngår årlege samarbeidsavtalar med NAV Sogn og Fjordane, og leverer tenester til alle NAV-kontora i Nordfjord. Dette tette samarbeidet er avgjerande for å finne gode og varige løysingar for å betre livskvaliteten til menneske med utfordringar i og utanfor arbeidslivet.