Avdeling Stryn

På Visneskaia i Stryn har vi ei produksjonsavdeling som driv med montering av elektriske leidningar for industrien. I tillegg tar vi oppdrag frå det lokale næringsliv og privatpersonar, dømer på oppdrag er kasser til emballasje, utemøblar, postkassestativ, blomsterkasser og kapping/ fresing av aluminium.

 

Dersom du ønskjer vidare informasjon og kontakt, henvend deg til:

Stig Ove Brobakke, Leiar