Utdanning/vidareutdanning

Vi hjelper deg gjerne å finne løysingar med lokale utdanningstilbod for ditt interessefelt og det som er etterspurt i arbeidsmarknaden der du bur. Sidan samfunnet har endra seg raskare dei siste generasjonane enn det gjorde tidlegare, må dei fleste av oss rekne med å byte jobb fleire gongar i livet. Då kan det bli nødvendig med utdanning i andre fag enn det du arbeidde med før, og det kan In Via hjelpe deg med å finne ut av.