Arbeidstrening

Har du gått utan jobb i kortare eller lenger tid, kan arbeidstrening vere ein god start på vegen tilbake til arbeidslivet for deg. Arbeidstreninga går vanlegvis føre seg i ei lokal  bedrift, men kan også finne stad i In Via sine produksjonslokale. Gjennom arbeidstrening kan du få prøveut ein arbeidsplass som høver med dine interesser, ressursar, kapasitet og moglegheiter.