Inspirasjon

Betyr å blåse liv i eller stimulere til ein aktivitet, og heng saman med det å vere motivert for noko. Å inspirere er å finne det som skal til for å kveikje interessa di for å arbeide med din eigen framgang ved å utnytte evnene og dugleiken din i samsvar med dei praktiske forholda som er ramma kring livet ditt.