Motivasjon

Motivasjon er drivkrafta som set oss i gong med noko. Når vi ikkje er motiverte, utset vi gjerne gjeremåla våre om dei er aldri så nødvendige. Vi arbeidar tett saman med deg for å finne kva som motiverar deg og kva arbeidsoppgåver du vil trivast med. Alle er flinke til noko.