Kartlegging og rettleiing

For å kunne finne ein god veg vidare er det viktig å bli godt kjend med deg, din livssituasjon, din bakgrunn, eventuelle helseplager, utfordringar og ressursar. Gjennom bruk av interesseverkty, diskusjonar i gruppe og individuelle samtaler prøver vi å kartlegge kva som er dine interesser og kva som er dei viktigaste utfordringane for deg akkurat no. Du veit best kvar skoen trykkjer. Vår oppgåve er å utforske kva som kan lette trykket i framtida.